ÜYELİK GİRİŞİ
KATEGORİLER
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam272
Toplam Ziyaret3269010
egitimce.com

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN DURUMU

 

Üçüncü Dünya Savaşı Beni Asfar'ın Türkiye'ye saldırısı ile başlar.  

Şeyh Abdullah Dağistani’ye göre: 

Mehdi’nin zuhuru öncesinde önce bitişik bir ülkeden Türkiye’ye saldırı olacak. Ondan sonra komşu bir ülke üzerinden Türkiye’nin bir kısmı işgal edilecek. ABD’nin bu duruma müdahale etmesiyle üçüncü dünya savaşı çıkacaktır.  

Abdullah Dağistani'ye göre bitişik bir ülkenin Türkiye'ye saldırmasının ardından, komşu bir ülke Türkiye'ye saldırıp bir kısmını işgal edecektir.  

Nazım Kıbrısi de Şeyh Abdullah Dağistani’nin öğrencisi olarak üstadından nakillerde bulunmuştur:   

Melhame-i Kübra'da Amik ovasında İslam askeri üç bölük olur; bir bölüğü döner kaçar, ikinci bölük şehid olur. Üçüncü bölük sebat eder. Cenabı Hakk’ın yardımı yetişir ve İslam ordusu Rus ordularının hepsini süpürür geçer.  

Ardından savaş korkunç bir dünya savaşına dönüşür. Savaş dünyanın tamamına yayılır. İnsanların çoğu ölür. Büyük bir felaket olacaktır. Mesela 7 milyar dünya nüfusunun 6 milyarı ölüp yok olacaktır.  

Dünyayı saran savaş ise üç ay sürer, savaşın sonuna doğru Mehdi a.s. gelir. Bu arada İstanbul işgal edilir. Müslümanlar İstanbul'u fethederler (işgalden kurtarırlar).  

Bu fetih sırasında Deccal çıkar. Müslümanlar Şam'a, Mekke, Medine'ye göçüp buralarda toplanırlar. Deccal 1 sene 7 ayda bütün dünyayı dolaşacak, insanları kendine taptırmak için uğraşacaktır. Dolaşması tamamlandığında İsa As. nüzul eder ve Deccal'i öldürür. İsa As. Mehdi As'a tabi olur. 
  
Mehdi As. 7 sene, İsa As. ise 40 sene dünyaya hükmederler. İslam bütün dünyaya hakim olur. İkinci bir Asr-ı Saadet dönemi olacaktır.”  

Onyedinci Hilal sitesi Şeyh Abdullah Dağistani’yi şöyle yorumlamaktalar:  

Türkiye Rus-Ermeni ittifakıyla işgal edilecek. Ankara’ya kadar bu işgal gelecektir. Savaşın üçüncü ayında Türk Ordusu Rusları yenecektir.  Demek ki savaşın başında Türkiye yenilip epey toprak kaybedecek, ama sonra toparlanıp işgalci güçleri tamamen imha edecektir.

Ermeni milleti millet olmaktan çıkıp yaptığı katliam ve tecavüzü kasabaya dönerek ödeyecektir. Mustafa Necati Özfatura’nın Türkiye gazetesindeki eski yazılarına göre: Ermenilerin Kafkasyadaki sayıları birkaç binlere inecektir.  

Bu savaşın başında taraflar; önce Türkler ve saldırgan Rus-Ermeni cephesidir. Savaşın daha sonraki aşamalarında Türklerin öncülüğünde İslam Alemi ile Batı arasındadır. Bütün bu tertiplerin en önemli yılı 2016 yılıdır” demektedirler.  

Abdullah Gürbüz Baba’ya göre:  

 İsrail Suriye'yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. İsrail Suriye’ye vuracak. Suriyeliler Türkiye'ye kaçacak. Savaşta İsrail Medineyi bombalayacak. Filistin ve Lübnanda çok kayıp verilecek. Türkiye'yi de vuracaklar. Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak. Amik ovası kan gölüne dönecek. Türkiye'den insanlar “biz de Yahudiyi ülkemizden çıkaralım" deyip orada toplanacaklar.  

Bu sırada Yunan Türkiye'nin batısını vuracak. Amik ovasındaki Türklerin bir kısmı geri dönecekler. Bir kısmı ise orada kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar.  

Türkler bu savaşın başında yenilecekler. Afganistan ve Türki devletlerden askerler gelip Mehdiye yardım edecekler. İstanbul bu savaşta işgal edildiği için İstanbul Mehdi tarafından anlaşma yoluyla yeniden geri alınacak.”  

Abdullah Gürbüz Baba’ya göre Amik ovasında Türkiye ile savaşacak olan düşman Yahudilerdir. Ancak bunlar İsrail mi, yoksa ABD yada BM  görüntüsündeki yahudi kuvvetleri mi göreceğiz.  

Ahmet Hulusi’nin anlatımına göre Beykozlu Osman Akfırat Efendi:  

Türkiyede idare bozulacak ve zorlu bir ameliyattan sonra yeniden yapılanma olacak. Savaştan önce Türkiye'nin başında müslüman insanlar başta olacak. 

Yunanistan'la bir savaş olacak. O savaşta Yunanistan haksız olduğu için savaşın sonu Yunanistan için hüsran olacak. Batı Trakya ve Ege adaları Türkiye'nin eline geçecek. 
  
Bunun üzerine Avrupa Türkiye'yi dışlayacak ve atacak. Avrupa bizi dışladı diye önce çok üzülecekler. Ama savaş başladığında bunun büyük bir nimet olduğu anlaşılacak.  

Üçüncü dünya savaşı çıkınca Rusya Avrupa'nın üzerine yürüyecek. Avrupa'da taş üstüne taş bırakmayacaklar. Amerika Rusya karşısında aciz kalacak.  

Üçüncü Dünya savaşına Türkiye girmiş sayılmayacak. Zira Üçüncü Dünya savaşından az önce Türkiye hem Avrupa’dan dışlanmış, hem de NATO’dan çekilmiş olacak.  

Muhyiddin-i Arabiye göre o savaşta İstanbul 6 ay süreyle Ruslar tarafından işgal edilecek. Bu sürenin sonunda İstanbul’u terk edecekler.”  

Türkiye üçüncü dünya savaşına girecek mi ?

Osman Akfırat Efendi’ye göre en önemli ayrıntı Türkiyenin 3. dünya savaşına girmiş sayılmayacağı yorumudur. Buna benzer bir yorumu Fatih Nurullah Efendi yapmaktadır. O da Türkiyenin 3. dünya savaşına girmeyeceği kanaatindedir.  Ancak diğer kaynaklara göre madem üçüncü dünya savaşı Rusya'nın Türkiye'ye saldırmasıyla başlayacağına göre  bu savaşa girmiş olması gerekir.

Türkiye 11. prens zamanında sona erecek kehaneti

Aytunç Altındal’ın “Türk İmparatorluğunun yıkılışına dair kehanetler” adlı kitabından alıntılarda Türkiyenin 11. prens zamanında sona ereceği kehaneti yer almaktadır.  

“Kitapta “11'inci Prens döneminde Türk devleti, büyük bir sarsıntı yaşayıp yıkılma noktasına gelecektir” öngörüsü var. Ayrıca “Hristiyan Prensliklerin birleşmesi, Türk imparatorluğunun sonunu getirecektir” deniliyor. Bu da benim yorumumca AB'dir.  

Bu kehanet son mu? Türkiye'nin geleceği nasıl şekillenecek? 

Maalesef kâhinler, Türk İmparatorluğu'nun 11'inci Prensi'nden sonra Türk devleti yok kabul etmiş. Türkiye ile ilgili kehanetler burada bitiyor. Bu sonuç, çok ciddiye alınmalı.  

Gelelim kehanete göre, diğer olacaklara veya Altındal'ın deyimiyle,  

"öngörü"lere: 


* İstanbul'un camileri ve Ayasofya üzerinde haçlar dikilecektir. Bu haçlar, saplanacağı yere silahlı ellerle saplanacaktır. Bu muhteşem şehrin yıkımı gelecektir.    

* Yıkım adaletsizliklerin en kötülerinin gerçekleştiği bir dönemin ardından olacaktır. Tüm Doğu ülkeleri de Hıristiyanlarca fethedilecektir. Böylece, ölü yaşayan, soyulmuş ve felç olmuş bir yönetim sona erecektir.   

Tesadüf o ki... 

* Önce, Müslüman şeriatı artacaktır. Eğer yedinci seneye kadar kaldırılmazsa, on ikinci seneye kadar buranın hâkimi olacaktır. Sonra, Hıristiyan silahlarıyla bir tutsaklık dönemi gelecektir. 

* Türklerin başına geçecek 11. devlet adamı, ülkenin bekasını belirleyecektir. Tesadüf o ki, yakında 11. cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. “ Alıntı burada bitiyor. 

Abdullah GÜL Türkiyenin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Onikinci seneye kadar ibaresini 3 kasım 2002 seçimlerine göre alırsak 2014 yılı çıkmaktadır. Demek ki Abdullah GÜL döneminde ülkenin bekası belirlenecektir.    

Bu kitaptaki kahine göre: 

11. prensten sonra Türk devleti yok kabul edilmiş. Önce müslümanlık şeriatı artacak. 12. seneden sonra hristiyan silahlarıyla bir tutsaklık dönemi gelecek. İstanbul hristiyanlarca ele geçirilecek. Tüm doğu ülkeleri de Hristiyanlarca ele geçirilecektir.   

İstanbul 6 ay işgal görecek, sonra Mehdi tarafından kurtarılacaktır.  

Üçüncü dünya savaşının başlamasına Türkiyede bir hareket neden olacak. 

Nasıl bir hareket olacak bilemiyoruz. Bu arada Osman Akfırat Efendi’nin bildirdiği “Türkiyenin büyük savaştan önce Avrupa’dan dışlanması ve sonra NATO’dan çekilmemizi” nasıl değerlendirmeliyiz. Nazım Kıbrısi’nin  ifadeleri bunu bir nebze açıklar görünmektedir. Acaba savaş başlamadan önce Türkiyenin içinde ne tür bir hareket olacak ?  

Aşağıdaki alıntılar Nazım Kıbrısiye aittir.  

Şam hudûdu açılır ve hudut kalmaz. Sonra üç ay içinde büyük muharebe çıktığında Mehdi a.s.’ın çıkmasına üç ay var demektir.  ("Şam hududu açılır" ibaresini Abdullah Gürbüz Baba'nın "İsrail' Suriye'ye saldırır ve Suriyeliler Türkiye'ye kaçar" ibaresi arasında ilgi kurabiliriz.)
İslâm askeri üç bölük olur; bir bölüğü döner kaçar, ikinci bölük şehid olur, üçüncü bölük sebat eder. Cenâb-ı Hakk’ın yardımı yetişir ve Rus ordularının hepsini süpürür geçer. Ta İstanbul’a kadar yollar açılır.”  

“O büyük harbin sebebi Türkiye olacaktır. Türkiye’deki hareket büyük harbe dönüşecektir. "

“Melhame’i Kübra Beni Asfar (Rus) kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar.  Adına ‘Büyük Budama’ denilen öyle büyük bir savaş olur ki, dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. Nitekim doğu’nun batı’ya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların yedide altısı telef olur. Üç ile yedi ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Beni Asfar kabilesi Amik ovasında tamamen imha edilir. “  

“Türk ordusu Irak'a girdiği vakit, Ruslar kuzey'den gelecekler. Şam'dan da Amik ovasına Ruslara karşı savaşacak bir güç gelecek diye. Bu ordu üç bölümden olacak: Birinci birlik kaçacak çünkü savaşmaya halleri yok. İkinci birlik savaşacak ve şehit düşecek. Sonra üçüncü birlik çıkacak yola. Allah'dan manevi destek yetişecek ve bu birlik Rus ordusunu darmadağın edecek. Türkiye'ye yollar açılacak. Ruslar bu bölgeden düşecekler.  

O sırada Alman'lar Avrupa'dan Rusya'ya ve Japon'lar Asya'dan Çin'e saldıracak… Ve yine bir hadis der ki „El-Melhametü'l-kübrâ" (büyük savaş) ve Konstantinopl'in ikinci fethi 6 ay içinde olacak diye. Yedinci ayda Deccal çıkar.“  


Bu hadis-i şerifi Nazım Kıbrısi sohbetlerinde nakletmiştir:  

“Bir Selim gelir emaneti alır ve en son bir Selim daha gelir, emaneti verir. Biri gelir bu saltanatı yıkar. Böylece Cebabire devri girmiş olur. Sultan geri döner ve hak yerini bulur. Dağılmış olan ümmetim yeniden hilafet sancağı altında toplanırlar. 
  
Sonra üç tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan Muhammed’ul Mehdi aleyhisselam zuhur eder ve bu savaşı durdurup Garbi Roma ile Şarki Roma’yı (Vatikan ve Istanbul) fetheder.  

Akabinde derhal Konya’ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı padişahı 4. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile, teslim alıp beline kuşanır.”  

Muhyiddin-i Arabiye göre:  

“Rum, doğuyu ve batıyı birleştirerek mülkü ele geçirir. Böyle olunca da, Zemzem’le Safâ arasından büyük ‘Mim’ (Mehdi) zuhûr eder ve lâtif olan ‘Ğayın’da kâim olup, kendisine biat edilir. Sonra kullara vaadedilen gelir ve zulüm ve kötülükle dolduktan sonra yeryüzüne tekrar adâlet yerleşir. ‘Son’un zuhûruyla ilk ‘Mim’in (Muhammed SAV) hükmü yeniden doğar ve onunla yeryüzü yeniden canlanır.”  “Muhyiddin-i Arabi  Şeceretü'n-Numaniye sonu” 
  
Niyazi-i Mısri:  

Osmanlı Devleti hakikat ehlinin ittifakı ile Mehdî’nin zamanında sona erecektir. Nasıl ki İsâ aleyhisselâmın hilafeti, umumi hilafetin sonu ise, Mehdî’nin hilafeti de hususi ve Muhammedi hilafetin sonudur.  “Niyazi-i Mısri Divanından”

Osmanlı Devleti Mehdi’nin zamanında sona erecektir. Osmanlı Devletinin mirasçısı Türkiye’dir. Mehdi zamanında Türkiye Mehdi’nin kuracağı Türkiye merkezli Büyük Dünya Devletine dönüşecektir.  

Başka bir yoruma göre İstanbul’un işgal altına girmesiyle burada tahminen Bizans ihya edilecektir. Nostradamus’un dörtlüklerinde Bizans tabiri geçmektedir.  Bizans devleti 6 ay sürecektir. İstanbul Mehdi tarafından savaşsız geri alınacaktır. 
  
Diğer bir yorum olarak Nazım Kıbrısi’nin hadis olarak naklettiğine göre: Son Osmanlı padişahı olan 4. Selim zamanında kutsal emanetleri Mehdiye teslim edecek olması bir yerde hilafet ile beraber devletin de Mehdiye geçeğini ifade ediyor.  

Çelişki gibi görünen bu durumun nasıl meydana geleceğini zaman gösterecektir. Türkiyenin 3. dünya savaşı süreci içinde geçici olarak üç parçaya ayrılacak olması bu durumun bir açıklaması olabilir. İstanbul’da yeniden Osmanlı hanedanından birisi başa geçirilmiş olabilir.   

Üçüncü dünya savaşı: Türkiye'nin Kuzey Irak’a girmesi üzerine Rusya'nın Türkiye'ye saldırmasıyla başlayacak. Türkiye'nin kuzey doğusundan girip ülkenin bir kısmını işgal ederek Amik ovasına inecek.  İstanbul'u da işgal edecek. 

Diğer taraftan Ruslar Avrupa'yı perişan edecek. Avrupa'da taş üstüne taş kalmayacak. Amerika Ruslar karşısında aciz kalacak. Ancak savaş daha sonra Rusların aleyhine dönecek. 

Avrupa'da Almanlar Rusların üzerine, Asya'da Japonlar Çin’in üzerine yürüyecek. Muhyiddin-i Arabiye göre Japonlar Ural dağlarına kadar gelecekler. Bediüzzamana göre de: Ruslar Doğu Anadolu’da Türk ordusunca teslim alınacak. Rusya İslam Birliğine kılıç çekemeyecek. Rusya küçülerek İslam Birliğine tabi hale gelecek.  Savaş 6 ay sürecek.

İsveçli bir kahin olan Anton Johansson (1858 - 1909) 
  
Rusyanın Avrupayı istila edeceğini de haber vermiştir.

- İran ve Türkiye Rus orduları tarafından işgal edilecek.

- Ruslar Balkanları işgal edecek.

- İtalya’da büyük bir yıkım olacak.

- Kızıl fırtına Macaristan, Avusturya, kuzey İtalya ve İsviçre yoluyla Fransa’ya yaklaşacak.

- Almanya doğudan saldırıya uğrayacak.

- Rusya ABD üzerine büyük bir saldırı başlatacak. Bu yüzden ABD güçlerinin  Avrupa'ya yardım etmesi engellenecek.  

Hadis-i şerif’e göre Melhame-i Kübra:  

Hadiste diyor ki "Yakında siz Rumlar'la emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız.  

Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona müslümanlardan birisi karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecekler. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacak ve 80 sancak halinde üstünüze gelecekler. Her bir sancak altında 12 000 kişi olarak."  

Bu hadise göre: Müslümanlar bir savaş öncesi Rumlarla ortak bir düşmana karşı bir güvenlik anlaşması yapacaklar. Rumlar da müslümanların gaza ettiği bir düşmana düşman olacaklar. Rumlar müslümanlara geriden destek verecekler. Müslümanlar o savaşta muzaffer olacaklar.  

Sonra islam ordusu yeşil bir ovaya, Amik ovasına konuşlanacak. Orada Rum neferinin haçını kaldırması Rumların da oraya konuşlandığını gösteriyor. Burada aklımıza “Rumlar A’mak ve Dabık’a inecekler “ hadisi gelmekte… Onlar güya bize yardım maksadıyla Amik ve Dabık bölgesine ordularını indirecekler.  

Savaşı müslümanlar kazandığı halde bir rum askeri haçı kaldırıp, haç galip geldi diyecek. Müslümanların zaferini çalmaya çalışacaklar. Müslümanlardan birisi o Rum askerini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar anlaşmayı bozacaklar. Başka hadislerde bir çocuk doğum süresi içinde yani 9 ay sonra müslümanlara saldırıp gadirlik-haksızlık yapacaklar. Rumlar 9 ay savaş savaş hazırlığı yapıp, bir milyona yakın bir ordu ile müslümanlara saldıracaklar.  

Mustafa Necati Özfatura 1980’lerde Türkiye Gazetesindeki yazılarında Amerikanın Toros dağları eteklerinde 1 milyon kişilik ordusu ile yenileceğini, ölülerini burada bırakıp geri çekileceğini yazmıştır.  

Buna göre hadisteki müslümana ilk saldıran düşmanın Rusya olması, daha sonra anlaşmayı bozup Türkiyeyi ele geçirmeye çalışmak için saldırıp sonra yenilecek düşmanın da Amerika olması müskündür. Dost ve müttefik görünüp sonra ihanet edecekler. Hadisin nasıl gerçekleşeceğini zaman tefsir edecektir.  

Bununla ilgili olarak internette Ulukışla savunması olarak yayınlanan makale Mustafa Necati Özfatura’nın ifadelerini teyid etmektedir.  

Ulukışla Savunması:  

“Ulukışla bu yüzyılın savunmasını yapar. Stratejik bir yerdir. Askerde iken bir uzman çavuş söyle bir söz nakletmişti. "Bir zaman gelecek Türkiye işgal olacak,  onları Ulukışla da durduracağız." Bu  sözü bir evliyaullah söylemiş dedi.

Askeriye bu sözü işitmiş ve Türkiye işgal olursa nasıl  işgal edilir sorusunu sormuş ? Ve neden Ulukışla sorusuna cevap  aramışlar.  

Bakmışlar ki stratejik öneme sahip, tam da Bor ilçesinin hemen  önü…  Bunun üzerine Ulukışla'daki tabur seviyesindeki birlik tugay  seviyesine çıkartılmış.  Askeriye burada bir açık tespit etmiş ve gereğini  yapmış. 

Ulukışla bu yüzyılın savunma savaşını  yapar. Benim şahsi görüşüm. 2016  yılına kadar burda büyük bir savunma olur.  ABD savaşa işin  neresinde katılır  bilemem. Fakat 2016 yılında ABD kesinlikle Ulukışla’da olacaktır diye  düşünüyorum.  Burada savaş kilitlenecektir.”   
 
 Hangi Amerika: 

Bu arada hangi Amerika konusunda bir açıklama gereği ortaya çıkıyor. Bediüzzaman'a göre "Yeni Dünya" tabir ettiği bir devlet, İsa’nın hakiki dinine sarılarak İslama tabi olacaktır. 

Bu konuda Nazım Kıbrısi’nin ifadeleri şöyledir: “Evliyaların istediği Amerika’nın islam olmasıdır. Onun gayreti ile beraber İslam ayağa kalkacaktır. Ve Amerika tarafından islam kabul edilecektir. Amerika islam olacaktır.  

Büyük evliya Muhiddin ibni Arabi hazretleri; „Kıyamet gelmeden önce bütün İngilizler müslüman olacaktır“ diye haber vermistir. Amerika da aynıdır.  Kılıçları İslam’a karşı olan milletlere çevrilecektir.” 

Ancak bu durum Batının çökmesinden sonra meydana gelecektir.  

Deccalin zuhur etmesinden sonra Kudüste muhasara altında kalan Mehdiye ve müslümanlara İsa’nın inerek destek vermesi ve Deccalı öldürmesi ile ifade edilen İsa'nın inişini İslama tabi olmuş İseviler olarak düşünebiliriz. Hristiyanlık Papalığın yıkılmasıyla tasfiye olacak. Çoğu İslama gireceklerdir. 

Mehdi’nin bayrağı:    

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (a.s.) önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır.    

Gönderen Mustafa zaman: 4/06/2013 10:22:00 ÖS 

Hz. Mehdi (a.s.)‘ın gelişi

İslam'ın son Peygamberi Hazreti Muhammed (Aleyhis-Selam)'ın gelecekle ilgili bildirmiş olduğu haberlere göre Kendisinden sonra kıyamete kadar yaşanacak devirler şöyle sıralanmaktadır (İmam Ahmed Bin Hanbel , 4.273):
1) Hulefa-i Raşidin Devri; Dört büyük Halife'nin (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali) ardarda geleceği devir
2) Umera Devri; Şam'da Emevilerin, Bağdat'ta Abbasilerin Emir-il Mü'minin (mü'minlerin başı) olacağı devir
3) Müluk Devri; Osmanlı Padişahlarının halifeliği devralıp müslümanları idare edecegi devir
4) Cebabire Devri; Müslümanların tek elden yönetilmeyecegi, Kur'an-ı Kerim'e riayet edilmeyen "Ahir Zaman" devri. Zulmün ve küfrün arttığı, inançsızlığın moda, müslümanlığı yaşamanın ise avuç içinde ateş tutmaktan daha zor olduğu devir.

6) Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Devri; Mü'minlerin tekrar bir bütün haline gelip tüm dünya üzerinde adaletin ve Allah'a imanın yayılacağı devir. Peygamberimizin (a.s) neslinden olan Hz. Mehdi ve yeryüzüne geri inecek olan Hz. İsa'nın zuhuru hakkındaki rivayetler şöyledir:
Hz. Mehdi'nin zuhurundan önce, dünyayı kaplayacak olan bütün zamanların en büyük savaşı (armagedon) çıkar. Bu savaş üç ay sürer ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı telef olur (bir habere göre, yedide altı nisbetinde). Ölecek olanlar zalimler ve kafirlerdir. Mehdi (a.s.) Medine'de zuhur eder ve üç kere "Allah-u Ekber" diye tekbir aldığında bütün ateşli silahlar durur, savaş biter. Aynı zamanda dünyada teknolojiye hayat veren enerji yok olur. Savaş durduktan sonra, Hz. Mehdi Şam ve Konya üzerinden İstanbul'a vararak Mukaddes Emanetleri teslim alır ve Deccal'ın Horasan (İran)'dan ortaya çıkmakta olduğunu ilan eder. Daha sonra, Deccal ve ordularına karşı gerçek cihadı başlatmak üzere Şam'a geri döner. Bu arada, Deccal Kudüs'e gider ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere kırk günlük bir seyahate başlar. Kırk gün tamamlandıktan sonra Hz. İsa nüzul eder, Deccal'ı Şam yakınlarında öldürür ve Hz. Mehdi ile Şam'da buluşur. Mehdi (a.s.)'ın hükmü yedi sene sürer. Ondan sonra ise, Hz İsa bütün dünyada kırk yıl hükmeder. Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta cennet gibi olur (Altın Çağ). Kırk yıl sonunda Hz. İsa (a.s.) Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimizin (s.a.s.) yanına defnedilir. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve on yıl boyunca çoğalırlar. Bu on yılın sonunda, mü'minler cennetten gelen rüzgarı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötüler ve kafirlerin üzerine kopar. Şimdi yaşadığımız zaman, tabii ki cebabire devridir. Zulüm ve küfürle birlikte doğal afetlerin, kaza ve belaların, savaşların ve terörün çoğalması, bu dönemin de sonuna yaklaştığımızın işaretidir.

Mehdi a.s. ve Sultan 4. Selim buluşması
“Ya Resulallah, kıyamet ne vakit kopar?”, sorusuna, bir mübarek Cuma günü hutbede iken şöyle cevap vermişlerdir;
“Ey Müminler! Biliniz ki, benden sonra Hülefa’i Raşidin gelir. Sonra mülk ve saltanat devri ile birlikte Emevi’ler gelir. Sonra Abbasiler gelir Ve sonra ey Ashabım! Bir Selim gelir emaneti alır ve en son bir Selim daha gelir, emaneti verir. Eğer, kimdir bu Selim diye soracak olursanız, bilin ki adına Osmanlı İmparatorluqu denilen ve o devirde kılıcı en keskin olan Islam devletinin Padişahı, birinci Sultan Selim Han bizzat benim emrim ile Mısır’ı fethedip Abbasi’ler den emanetlerimi teslim alır. Sonra o şanlı imparatorluk 700 yıl boyunca Allah’ın dinini ve benim sancağımı üç kıtada yayar ve dalgalandırırlar. Ve yine sonra, ey ashabım! Biri gelir bu saltanatı yıkar. Böylece Cebabire devri girmiş olur ki, bu devirde küfür Islam üzerine hakim olur. Müslümanlar türlü eziyetler görürler ve horlanırlar.”, diye buyurur.
Bu üzücü ve yıkıcı haber karşısında ağlamaya başlayan ashabının yüzündeki gözyaşlarını gören Hazreti Peygamber sallalahu aleyhi ve selem mübarek baş parmağı ile şehadet parmağının arasını işaret ederek;
“Üzülmeyin, ey ashabım! Elbet bu devrin de bir sonu vardır ki, fazla sürmez. Sonunda sancak, düştüğü yerden kalkar. Allah’ın emriyle Sultan geri döner ve hak yerini bulur. Dağılmış olan ümmetim yeniden hilafet sancağı altında toplanırlar. Lakin ondan önce bir Melhame’i Kübra olur ki, bu Ben’i Asfar (Rus) kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar. Adına ‘Büyük Budama’ denilen öyle büyük bir savaş olur ki, dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. Nitekim doğu’nun batı’ya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların yedide altısı telef olur. Üç ile yedi ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Ben’i Asfar kabilesi Amik ovasında tamamen imha edilir. Sonra, ey Ashabım! Üç tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan kırkıncı neslimden, öz be öz torunum olan Muhammed’ul Mehdi aleyhisselam zuhur eder ve bu savaşı durdurup Garb’i Roma ile Şark’i Roma’yı (Vatikan ve Istanbul) fetheder. Akabinde derhal Konya’ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı padışahı 4. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile, teslim alıp beline kuşanır.”, buyurur ve ‘Allah’u Ekber! Allah’u Ekber! Allah’u Ekber!’ tekbir’leriyle hutbesini tamamlar. Dolayısıyla, bunun gibi daha birçok Hadis’ler mevcud’dur ki Riyaz’us Salihin’de yazmaktadır.

Mehdî aleyhisselâmın çıkışı nasıl olacak?
Vaktin sahibine vakit yakın geldi, Mehdî a.s.’ın yetişmesine az kaldı; birisi Türkiye meselesidir, bir hükümet gelecek üç ay komünist rus tertibi olacaktır, lâkin bütün Türkiye değil, ahali de ordu da ikiye ayrılacaktır. Şam hudûdu açılır ve hudut kalmaz. Sonra üç ay içinde büyük muharebe çıktığında Mehdi a.s.’ın çıkmasına üç ay var demektir. Komünistlik öldü ama komünistler hâlâ duruyor. Onların iflâhı kesilecek ve bitecektir. O temizlik olacaktır.
İskenderun Amuk Ovasında büyük muharebe olur. Eskiden Amuk Ovası bataklık içerisinde bir yermiş, Türkler sancağa girdikten sonra Allah’ın hikmetiyle kanallar açtılar ve bataklık kurudu. Komünist ordularıyla İslâm askeri orada karşılaşacak deniyor. İslâm askeri üç bölük olur; bir bölüğü döner kaçar, ikinci bölük şehid olur. Üçüncü bölük sebat eder ve Cenâb-ı Hakk’ın nusreti yetişir ve sol komünist ordularının hepsini süpürür geçer. Cenâb-ı Hakk onlara ilahi nusretini göndedir, ta İstanbul’a kadar açılır. Büyük Şeyh Efendi Hz.’leri, gayb Alman kuvveti çıkacak dedi, gayb Almanın kuvveti bir taraftan Rusun üstüne yürür. Japon ise Çinin üstüne yürür. O vakit Mehdî a.s.’a tekbir alsın diye emir verilir. Onun şimdiki makâmı Hicazdadır. Bir mağara içerisinden bir su akar, gece baktığında yıldızlar gibi nur geçer. İçerisine yaklaşmaya izin yoktur cin tayfası muhafaza ettiğinden etrafına girilmez. Dokunan taş kesilir. Etrafta taş kesilmiş çok insan sûretleri vardır.
Orada tekbir alındığında; ilk tekbirde teknoloji diye bir şey kalmaz. Kuvvet membaanı bitirdi mi biter. O da bir kutup elindedir, şalteri şrak diye aşağı döndürdü mü hiçbir alet edevat işlemez, makine devri diye birşey kalmaz. Hz.Mehdî a.s. bu makina devrini yani teknoloji denilen insanlığı yıldıran ve kendisine taptıran sahte ilâhı yıkacaktır. O birinci tekbirde gider; İkinci tekbiri ne radyo ne de televizyona gerek kalmadan magripten maşrıka bütün dünya işitecektir, Allâhuekber! bütün müminlere hakiki îman nuru ve aslandaki gibi şecaat giydirilecek; Üçüncü tekbirde Şama ayak basılır, kâfirlerin kalplerine korku sarılır. Kâfirler kurtulmak, başlarının çaresine bakmak için paniğe düşerler. Şamdan Humus, Trablusgarp, Konya, Bursa, İstanbul, Halep, Hama olarak yedi konakta namaz kılar ve biat alır. Yedinci konakta İstanbul’a konduğunda Sancağı şerîfi ve mukaddes emânetlerin hepsini alır. O emânetlerin pörsümüş hali gidecek ve Efendimiz s.a.v.’in zamanında nasılsa aynen öyle olacaktır. Bu kerâmettir. Hz. Mehdî a.s. kerâmetle yürür. İstanbul’da biat verir gökyüzünden bir sedâ gelirki;
“Ey insanlar,ey müminler,Allah’ın düşmanı müslümanların düşmanı hüruc etmiştir. Onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam’a gelsin”
Mekke,Medîne ve Kudüs de dahildir. Îsa peygamber gelinceye kadar Şam’da mahsur kalırlar. Cenâb-ı Hakk, Îsa a.s.’ı gönderdiğinde, Îsa Peygamber gökyüzünden sabah namazında iner. Hz. Mehdi a.s.,namaz için mihrâba girer ama heybetli Îsa Peygamberin geldiğini görünce mihrabtan geri çekilir ve mihrâbı işaret edip Îsa Peygamberi davet eder. İsa Peygamber;
---kimin için ikamet edildiyse o imamdır
---ikamet sizin için edildi. Efendimiz s.a.v. hadiste bildirmiştir; “ Ey benim ümmetlerim, Meryem oğlu Îsa gökyüzünden indirildiği gün size ne kadar ferahlık ve müjde olacaktır. O günkü imamınız sizdendir” ben indiğimde imam sizdiniz, imamlık sizin için edilmiştir
Bunun üzerine Îsa Peygamber, ümmeti Muhammedîden olduğunu tahakkuk etmek için, Hz. Mehdî a.s.’ın arkasında durur ve namaz kılar.

Deccal çıkışı
Mehdi a.s. çıktıktan hemen 40 gün sonrada Deccal çıkar. Deccalin yeryüzünde 40 hükmü var. Arkasından Îsa peygamber iner, Deccali öldürür ve Deccalle beraber bütün yahudileride öldürür. Yahudiler tükendiği vakitte bütün dünya rahattır. Îsa peygamber dünyada 40 sene İslâm şeriatıyla hükmedecek, yâni uyduruk kanunlarla değil, Allah’ın kanunuyla emredecektir. Onu kabul edenler yaşayacak, kabul etmeyenler ölüp gidecektir.

HZ. Isa (a.s.) ile Deccal
Ahir zaman Peygamberi; “Dünyanın hakimiyeti kafirlerin elinde olacak” Diye haber verdi, bildirdi. Deccal gelecek tüm kafirleri elinde toplayacak. İsa a.s. gelince Deccal ile kılıç dövüşü yapacaktır. İnanacaksın! İnanmazsan imansız atarlar seni.

41 dir 1
Sâhibuzzaman Mehdî a.s. zamanında bütün tarîkatlar durur, toplanır ve Nakşibendilerin izinden yürümeye başlar. Allah o günlere yetiştirsin. Beklenen gelir demişler.

 

  EĞİTİM - ÖĞRETİM
 KONU ANLATIMLARI
 İNGİLİZCE  TESTLER
 YAZILI SORULARI 4-8
 HİKAYE -MASALLAR
 ETKİNLİKLER  1 -  5
    
 TEOG SBS PYBS OKS
 SUNULAR VİDEOLAR
 ANİMASYONLAR
 SORU BANKASI  1-8
 MAT.SORU BANKASI
 OYUN, YARIŞMALAR
 DİLBİLGİSİ  -  İMLA
 ONLİNE TESTLER
 TÜM   DÖKÜMANLAR
 MATE. VİDEO  SUNU
    
 KOMİK BİLMECELER
 KIZILCASÖĞÜT İÖO
 ÖĞRENCİLERİM KİO
 SINIFIM - OYUNLAR
 4  İŞLEM  SUNULARI
 BAYRAM    ŞİİRLERİ
 SİTE HTML KODLARI
 OKULŞARKISÖZLERİ
  LİNKLER
........
.
YUKSEL UGURLUOGLU
..
    SİTE İSTATİSTİKLERİ    
Üye 5.010Max.Çevrimiçi 115
        Son Üye SERPİL KILIÇ
     ÇOĞUL ZİYARETÇİ SAYISI
Sayaç