ÜYELİK GİRİŞİ
KATEGORİLER
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret3316037
Takvim

TARİHTE O YIL DİKSİYON

Tarihte O Yıl
Aşağıya İstediğiniz Yılı Yazın ve Tüm Ayları Listeleyin
999 < < 2009

                   DİKSİYON ÇALIŞMASI                       

Boşluklara Dikkat  Ederek Okuyunuz.

Bakmasa da sakallı.      Bak, masada sakallı.
Baltası var.        Bal tası var. (anonim)
-Binyüzyirmi beşe bölünür.      Binyüz yirmibeşe bölünür.       Bin yüzyirmibeşe bölünür.
-Biraderse ver.     Birader sever.       Bira derse ver.
-Birol ayın yüzünü gördü.      Bir olayın yüzünü gördü.
-Bu Güngör desinler.     Bugün Gördes inler.
-Can eriyormuş.     Can eri yormuş.    Caner'i yormuş.
-Çaresizsiniz.      Çare sizsiniz.
-Deli kaçabilir.     Delik açabilir.
-Deli mi ne yahu?     Deli Mine yahu!
-Oyabilir.     Oya bilir.
-Ok atmış.     O katmış.
-Oy atmış.     O yatmış.
-Ok almış.     O kalmış
-O da var.     O davar. (anonim)     Oda var.
-O bir inci.    O birinci.
-Küpe tekse ver.    Küp etek sever.
-Kekik ek.    Keki kek.
-Kayabilir.     Kaya bilir.
-Kar yola yağıyor.     Karyola yağıyor.
-Kart almışım.       Kartalmışım.
-Kaç masa geliyor?     Kaçmasa geliyor.
-İnciri Melis'e ver.     İnci rimeli sever.
-O kaçabilir mi?     O kaça, bilir mi?
-Su satıyor.    Susatıyor.
-Tarihte neler oldu?     Tarihten eler oldu.
-Tekel likör fabrikası.     Tek elli kör fabrikası.
-Yağmur yağar saraylar ıslanır.     Yağmur yağarsa raylar ıslanır.
-Ya sağa girerse.     Yasağa girerse.
-Yürü, yorum yapma lütfen.    Yürüyorum, yapma lütfen.
-Adam çok beyaz.      Adam çok, bey az.
-Ahmet ne yazık ki mumyalamış.     Ahmet ne yazık ki mum yalamış.
-Akşamsa bunalıyorum.     Akşam sabun alıyorum.
-Ananas aldırmış.     Anana saldırmış.
-Anlatayım     Anla tayım.     Anlat ayım.
-Araba yağı çokmuş.      Ara bayağı çokmuş.
-Ay akşamdan ışıktır.      Ay ak, şamdan ışıktır.      A, yak şamdanı, şıktır.      Ayak şamdanı şıktır.
-Az aldı.    Azaldı.
-Birayı getirmiş yanında.       Bir ayı getirmiş yanında.
-Birayı öyle geçirmiş.    Bir ayı öyle geçirmiş.
-Eksik oy.     Eksi koy.
-Gelin gelince gelin.     Gelin gel, ince gelin.
-Ertan, yerinde beklemişti.     Er, tanyerinde beklemişti.
-Gökte durmayan karada da durmaz.      Gökte durmayan kar adada durmaz.
-Gözü kızarıyormuş.    Gözü kız arıyormuş.
-Gülen az.    Gül'e naz.    Gül en az.
-Güzel desen de değil ki.     Güzel de sende değil ki.
-Hasta neden ayrılmış?    Hastaneden ayrılmış.
-Hayalet!     Hayal et.     Hay alet!
-Heykel!   Hey kel.
-Hoşça kal.    Hoş çakal.    Hoş, çak al.
-Senin aşkından yandım da yanacağım.      Senin aşkından yandım, dayanacağım.
-Ziyan olmuş.     Ziya n'olmuş?
-Soldurdu.    Sol durdu.

DİKSİYON: Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine diksiyon denir.

-Bu mum, umumumuzun mumu.
-Bu pikap şu pikap o pikap
-Bu bahçe başka bahçe şu bahçe başka bahçe o bahçe başka bahçe 
-Bu kara kantar kırk kilo kara katran tartar 
-Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış. 
-Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler? 
-Siz, bizim Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız? 
-Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili. Bülbül güle gül dedi gül gülmedi gitti bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti. 
-Dal tartar kartal kalkar , kartal kalkar dal tartar. 
-Emişle memiş mahkemeye gitmiş ,mahkemeleşmişlermi, mahkemeleşmemişlermi? 
-Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. 
-Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın,kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca da topal çoban çatal yapıp çatal satar. 
-Üç tunç tas kayısı hoşafı. 
-Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar. 
-Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. 
-Zaman saman satar, saman zaman satar. 
-Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. 
-Nankör nalbant nalları nallamalı mı,nallamamalı mı? 
-Az kaz, uz kaz, boyunca kaz. 
-Kapı gıcırdatıcılardan mısınız, ocak kıvılcımlandırıcılardan mı? 
-İşlek işlemeci,işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti. 
-Ilgarcı ılgar,ılgıngillerin ılgancırı ılgalayarak,ılgıt ılgıt ılgılardı. 
-Pısırık pırlak pırnallıklarda pırnallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı. 
-Üçüncü üçkağıtçı,üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü. 
-Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı ,a be kuru dayı. 
-Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı? 
-Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. 
-Şu karşıda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar. 
-Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi. 
-Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş. 
-Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık. 
-Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
-Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı? 
-Bir tarlaya kemeken ekmişler.İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi,öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.
-Bu tarlaya girmiş bir boz ala boz başlıklı kel kör kirpi,öbür tarlayada bir boz ala boz başlıklı kel kör kirpi girmiş.Bu tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel körpi öbür tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpiye: " sen ne zamandan beri öbür tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpisin" demiş.öbür tarladaki boz ala boz başlıklı kel kör kirpi :" Sen ne zamandan beri o tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpisen be de o zamanda beri bu tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpiyim" demiş .
-Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür. 
-Keşkekçinin keşkek kokan kaşığı keşke keşkeklenmeseydi. 
-Topkapılı topçu topal hasan tophanede top atarken topal bacağınla top götürmüş. 
-Hakkının hakkıda hakkı varmıs . Hakkı hakını hakkıdan almaya gıtmıs . Hakkı hakkının hakkını vermeyınce. Hakkı hakkının hakkından gelmiş.. 
-Değirmene girdi köpek değirmenci attı kötek Hem kepek yedi köpek hem kötek yedi köpek değirmenci mi attı köpek mi yedi kötek... 
-Hanım attı mıdık , mıdık attı gıdık , gıdık aradan çıktı , fıdık fıdık tıkarken gıdık mıdık oldu. 
-Şu duvara bir kama kamaladı , şıp dedi benim alnıma , şıp dedi anamın alnına değdirdi. 
-Yat yat yat kavun karpuzda yata yata büyür... 
-A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı. 
-Ender mender pergele takıp dönder enderemezsen menderemezsen pergele takıp dönderemezsen ver ustana endersin mendersin pergele takıp döndersin sür gitsin sür gitsin.
-Abana'dan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdalı avuntucu ahmak Ahmet'in avadanlıklarını aparanlardan acar Abdullahla Aptal Abdi akşam akşam bize geldi. 
-Şu karşıda kara ağaç dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç kıkırdadındamı kurudun dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç kıkırdamadındamı kurudun dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç. 
-Babam Halebe gidecekti.Bir deste kaşık alacaktı.Ucunu alacalatıcaktı.Bilmem aldı alacalattı, bilmem aldı alacalatıcak 
-Cemil ile cemile , cuma gunleri cune canibin cicili bicili cult evinde cucuklu cacik yerlermis , sonra cuce canibin cici annesinin circir boceklerini dinlerlermis.....
-Sizin allı ballı kapaklı baykuşunuz bizim allı ballı kapaklı baykuşumuza nasıl allı ballı kapaklı baykuş demiş...
-Ramazanda Rizeli Rıza rümeysaya; radyo , radyoaktif , ruh , rencide , ralli , radyo , ring , rengeyiği , radyoloji , rivayet , ranzarot nedir diye sormuş?
-Çatalcada topal çoban, çatal, sapan yapar, satar; niçin yapar, niçin satar çatalcada topal çoban çatal, sapan.
-Ey dibi kara kabuğu kuru kaba kara ağaç beni gördündemi kurudun ey dibi kuru kabuğu kara kara ağaç beni görmedindemi kurudun
-Çağatay'da çarmıha çakılan çarın çavuşu, çamurlu çamçağı çakıllı çayda çalkalarken, çantasından çamaşırlarını çaldırdı...
-Sen ne zamandan beri tekere mekere şekere mekere bir porsuksan bende o zamana kadar şekere mekere tekere mekere bir porsuğum.
-Şemsipaşa pasajında kırk kulpu kırık tunç tas has hoş kayısı hoşafı Biz onlara ders verelim derken onlarda bize ders vermişler,şimdi gidip onlara bir ders daha verelim de biz onlara ders verirken gelip bize ders vermek neymiş görsünler.
-(hızlı bi şekilde okumaya çalışın) geyik - ne geyiği - ren geyiği - ne rengi - kahverengi - ne kahvesi - kır kahvesi - ne kırı -dağ kırı - ne dağı - ağrı dağı - ne ağrısı - baş ağrısı - ne başı - kuş başı - ne kuşu -muhabbet kuşu - ne muhabbeti - geyik muhabbeti
-Noktalamalara dikkat   Oda mı arıyor? O da mı arıyor? O damı arıyor. Odamı arıyor.
-ay akşamdan ışıktır => ayak şamdanı şıktır
- il karması => ilk arması
-indim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim (çıktım hızlı hızlı söyleyın diliniz sürüşmesin kaza çıkar)
-(TersTen okuyun) Ey Edip AdanadA pidE yE

  EĞİTİM  -  ÖĞRETİM
 KONU ANLATIMLARI
 İNGİLİZCE  TESTLER
 YAZILI SORULARI 4-8
 HİKAYE -MASALLAR
 ETKİNLİKLER  1 -  5
    
 TEOG SBS PYBS OKS
 SUNULAR VİDEOLAR
 ANİMASYONLAR
 SORU BANKASI  1-8
 MAT.SORU BANKASI
 OYUN, YARIŞMALAR
 DİLBİLGİSİ  -  İMLA
 ONLİNE TESTLER
 TÜM   DÖKÜMANLAR
 MATE. VİDEO  SUNU
    
 KOMİK BİLMECELER
 KIZILCASÖĞÜT İÖO
 ÖĞRENCİLERİM KİO
 SINIFIM - OYUNLAR
 4  İŞLEM  SUNULARI
 BAYRAM    ŞİİRLERİ
 SİTE HTML KODLARI
 OKULŞARKISÖZLERİ
  LİNKLER
........
SİTENE EKLEEğitim Siteleri
CANLI RADYO DİNLE
TESTİMİZ.COM
.
YUKSEL UGURLUOGLU
..
    SİTE İSTATİSTİKLERİ    
Üye 5.019Max.Çevrimiçi 115
     Son Üye Gündüz Aktürk
     ÇOĞUL ZİYARETÇİ SAYISI
Sayaç

Reklam
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.99026.0142
Euro6.82196.8493