ÜYELİK GİRİŞİ
KATEGORİLER
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret3316037
Takvim

DEĞERLENDİRME 3

MATEMATİK

1 -130 –  125 –  120 –  115 – 110  -    ?     -    ?
sayı dizisinde “?” işareti yerine hangi sayılar gelmelidir?
a-) 100 – 95 b -) 105 – 100 c-) 95 – 80

2 - Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
a) Alfabemizdeki sesli harfler kümesi
b) Sınıfımızdaki 20 yaşından büyük öğrencilerin kümesi
c)Yaz mevsiminin ayları kümesi

3- 645 sayıındaki 4 ile 829 sayısındaki 8 in basamak değerleri toplamı nedir?
a )740 b) 840 c) 140

4 – 5,3,8 rakamları yazılabilen en büyük ve en küçük sayının farkı nedir?
a ) 595 b) 954 c ) 495

5 – İki basamaklı en küçük çift doğal sayı ile üç basamaklı en büyük tek doğal sayının toplamı kaçtır?
a) 1000 b) 1009 c) 1099

6 – 537 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 5 in sayı değeri 5 basamak değeri 500 dür
b) 3 ün basamak değeri 30 dur.
c) 7 nin sayı değeri 70 tir.

7 – 13 + 14 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı
olarak nasıl yazılır?
a ) XXVII B) XXIIV c ) XVII

8 – 48 bilyemin yarısını kendime ayırdım. Kalanının yarısını kardeşime verdim. Kaç bilye kaldı?
a) 24 b) 12 c) 36

9 – 24 kg pirincin 3 / 4 ünün 6 kg eksiği kaç kg eder?
a) 18 b ) 12 c ) 22

10 - 58 + AB =104 işleminde A + B = ? kaçtır?
 a ) 9 b ) 8 c ) 10

11- Bir yolcu treninde 54 çocuk, çocuklardan 83 fazla erkek ve erkeklerden 36 kişi fazla kadın vardır. Trendeki kaç yolcu vardır?
a) 134 b ) 163 c ) 364

12 – İki kalem 80 kuruştur. Bir silgi fiyatı bir kalem fiyatının yarısı kadar ise 2 kalem ve 3 silgi kaç kuruş eder?
a ) 20 b ) 60 c ) 140

13 – ( 408 X 5 ) : 10 işleminin sonucu kaçtır?
a) 2045 b ) 240 c ) 204

14 – İki sayının farkı 385 tir. Çıkan sayı 804 ise eksilen sayı kaçtır?
a) 1008 b ) 1108 c ) 1189

15 – İki basamaklı en büyük ve en küçük tek sayıların toplamı, üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir?
a) 109 b) 888 c ) 898

16- Üç terimli bir toplama işleminde toplam 937 dir. Terimlerden biri 377, diğeri 219 dur. Üçüncü terim kaçtır?
a) 596 b ) 341 c ) 595

17 – Bir bakkalın iki çuval pirinci var. 1. çuvalın kütlesi 74kg. ikinci çuvaldaki 68 kg pirinçten 39 kg kaldı. Bakkal kaç kg pirinç sattı?
a) 105 b) 107 c) 103

18 – Ben 9 yaşındayım. Babam benden 26 yaş büyük, annem de babamdan 3 yaş küçüktür. Annem kaç yaşındadır?
a) 35 b) 32 c) 33

19 – Bir otobüsün kalkışta 43 yolcusu vardı. 1. durakta 12 yolcu indi 7 yolcu bindi. 2. durakta 13 yolcu indi, 5 kişi bindi. Otobüste en son kaç yolcu var?
a) 30 b) 28 c) 27

20 – Bir çiftlikteki hayvanların 2/ 12 si tavuk, 6/12 si civcivdir. Geriye kalan 24 tanede horozdur. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?
a) 72 b ) 62 c ) 52

21 - 24 çeyrek pasta dilimi kaç bütün pasta eder?
a) 8 b ) 5 c) 6
22 - Üç arkadaşın yaşları toplamı 37 dir. 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
a) 41 b) 49 c) 40

23 – Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin genişliği 12 metre uzunluğu ise genişliğinin 3 katıdır. Bu bahçenin çevresi kaç metredir?
a) 86 b) 92 c) 96

24 – Üç kardeşin beş yıl önceki yaşları toplamı 24 idi. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
a) 34 b) 44 c) 54

25 – 3 yumurtayı 48 kuruştan alıp tanesini 25 kuruştan satan bakkalın 3 yumurtadaki kârı nedir?
a) 25 b) 27 c) 29

26 – İki şehirden karşılıklı olarak hareket eden iki otobüsten birinin hızı 45km diğerinin hızı 60 km dir. İki otobüs 2 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arası kaç km dir?
a) 105 b) 210 c) 220

27 – 120dk + 45 dk + 15 dk kaç saat eder?
a) 5 b) 2 c) 3

28 - Akrep tam 1 ile 2 arasında, yelkovan ise tam 6 nın üzerinde olduğu zaman saat kaçı gösteriyor?
a) 01: 30 b) 00: 30 c) 12: 00

29 - Bir bakkal 64 yumurtanın 2 / 4 ünü 10 liradan kalanları 15 liradan satıyor. Bakkalın eline kaç lira geçecek?
a) 800 b) 320 c) 640

30 – Bir sayının 8 katının 5 fazlası 989 dur. Bu sayı üç basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır?
a) 100 b) 123 c) 23

MATEMATİK CEVAPLAR
1B   2B 3B   4C   5B   6C  7A   8B   9B  10C   11C   12C   13C    14C   15B   16B   17C   18B   19A   20A   21C   22B  23C   24C   25B   26B  27C   28A   29A  30B
 


TÜRKÇE

1 – “ Güzel “ sözcüğü hangisinde ön ad olrak kullanılmıştır?
a) Müdür güzel konuştu.
b) Bu kitap çok güzel.
c) Güzel kız,okul birincisi oldu.

2 -Aşağıdakilerden hangi varlık işaret yoluyla belirtilmektedir?
a) uzun gece b) öteki kitap c) hangi bakkal

3 – “Onun gelişine hapimiz çok sevinmiştik.” tümcesinde hangi sözcükler adıldır?
a) onun – çok b) gelişine - sevinmiştik
c) onun – hepimiz

4 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem tekil hemde tür adıdır?
a) yolcular b) köylü c) Anadolu

5 – Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir?
a) meclis b) arılar c) orman

6 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın “-e” durumundadır?
a) mide b) bize c) sene

7 – Hangi tümcede aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?
a) Sabah erkenden okula gitti.
b) Sınıftaki sessizlik öğretmeni şaşırtmıştı.
c) Tatilde kursa gideceğim.

8 – “küpe” sözcüğündeki harflerin özelliklerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
a) ünlü – ünsüz – ünlü - ünsüz
b) ünsüz - ünlü – ünsüz – ünlü
c) ünsüz – ünsüz – ünlü – ünsüz

9 – “mobilya “ sözcüğündeki ünlü harflerle ilgili özellikler hangisinde verilmiştir?
a) Sadece kalın ünlülerden oluşmuştur.
b) Hem kalın hem de ince ünlülerden oluşmuştur.
c) Sadece ince ünlülerden oluşur.

10 - “Bilgi yarışması.” Sözcük grubunun hece sayısına eş sözcük grubu hangisidir?
a) otobüs durağı
b) bayrak direği
c) sınıfın camı

11 – Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
a) ikişer kilo b) beşer kilo c)altışar kilo

12 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
a) Çorbadan ağzım yandı.
b) Yılmaz’ın gözü morarmış!
C ) Kulağı pek iyi duymuyor.

13 – Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
a) Ne zaman tatile gideceğimizi sordu.
b) Buraları sende sevdin mi , diye sordu
c) Yarın ki geziye bizimle mi gelecek

14 – “ Çocuklar bizim en değerli varlığımdır.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için yüklem nasıl olmalıdır?
a) varlıklarıdır b) varlığımızdır
c) varlığınızdır
15 - “Buket ve Aslı kütüphanede kitap okuyolar.” Tümcesinde özne hangisidir?
a) Buket b) kütüphane c) Buket ile Aslı

16 – Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz?
a) Kitapları raflara yerleştirdim.
b) Okumayı sever misin.
c) Çocuklar konuşuyorlar.

17 –Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiş?
a)Sınıfımızla piknik yapacağız.
b)Çocuklar top oynuyorlar.
c) Çadır tiyatrosu gitmiş.

18 – “Giymek” kelimesinin gelecek zaman 1. tekil kişiye göre yazılışı hangisidir?
a) giyiyorum b) giyerim c) giyeceğim

19 –“Okumaya resimli kitaplarla başlamıştım.” Tüm cesindeki kelimelerin çeşidi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) isim – sıfat – fiil - isim
b) sıfat - isim – isim – fiil
c) fiil – sıfat – isim – fiil

20 - Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “-den “durum ekini almış bir sözcük vardır?
a) Mızrak çuvala sığmaz.
b) Ne ekersen onu biçersin.
c) Yoldan giden yorulmaz.

21 –“Sokağın sonundaki ağacın dalları kurumuş.” Cümlesindeki hangi sözcüklerde yumuşama olayı vardır?
a) sokağın – sonundaki
b) sonundaki - ağacın
c ) sokağın - ağacın

22 –Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
a) ben b) gül c) su

23 - “ sıcak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a) Sıcak çayı içemem.
b) Bize çok sıcak davrandılar.
c) Ellerin ne kadar sıcak.

24 – “ talih, üzüntü, sorumluluk “isimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Soyut adlardır.
b) Somut adlardır.
c) tekil addır.

25 –Aşağıdakilerden hangisinde işaret zamiri vardır?
a) Bu kitap b) o şiir c ) onu yırttım

26 – “Selin eve gelirse onunla konuşacağım.” Tümcesinde zamir hangi adın yerini tutar?
a) Selin b) anne c) ev

27 – “Olamaz! Çok zayıflamışsın.” Cümlesinde aşağıdaki duygulardan hangisi hakimdir?
a) şaşkınlık b) pişmanlık c) telaş

28 –Hava ne kadar güzel ( ) Gökyüzü ( ) çimenler, dağlar… Sen de ellerimden tutup benimle gelir misin ( )
Yukarıdaki parçanın noktalama işaretleri sırasıyla nasıl olmalıdır?
a) nokta - virgül – soru işareti
b) ünlem – virgül – soru işareti
c) ünlem – virgül - nokta


29 – kibrit – kirpi – kiraz – kırpık
Yukarıdaki sözcükler sözlük sırasına dizildiğinde hangi sözcük sondan ikinci sırada yer alır?
a) kibrit b) kiraz c) kırpık

30 - I. - müdürünün
II. –kapıyı
III. – okul
IV – odasına
V - vurduktan
VI - sonra girerim

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle oluşturulan, anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) III –I – IV – V – VI – II
b) III – I – IV – II – V – VI
c) II – V – VI – III – I - IV

TÜRKÇE CEVAPLAR

1C 2B 3C   4B   5B   6B  7B   8B   9B  10A   11B   12A   13C   14B  15C  16B   17A   18C   19C  20C     21C   22C  23B   24B   25C   26A  27B   28B   29B  30B


HAYAT BİLGİSİ

1 –Arkadaşımızı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
a) Ortak özelliklerimizin çokluğuna
b) Giydiği giysinin rengine
c) ailesinin zengin olmasına

2 – Hangi davranışı sergileyenlerle arkadaşlık kurulmaz?
a) bencilce davrananlarla,
b) paylaşmayı sevenlerle,
c) yardımlaşmayı sevenlerle,

3 – Öğretmenimizle konuşurken nasıl davranmalıyız?
a) Sözünü kesmeli önce kendimiz konuşmalıyız.
b) Öğretmenimizi dinlememeliyiz.
c) Önce dinlemeli sonra kendimizi ifade etmeliyiz.

4 – Okulda karşılaşılan hangi sorun tüm öğrencileri ilgilendirir?
a) Öğrencilerden birinin kaleminin kaybolması

b) Bir öğrencinin derse geç kalması
c) Okul tuvaletlerinin kötü kokması

5 – Verilenlerden hangisinin krokisi çizilemez?

a) mahallenin b) oturma odasının
c) vücudumuzun

6 – Oyun sonrasında kaybeden çocuk nasıl düşünmelidir?
a) Bir daha asla kazanamayacağını,
b)Bir daha oyun oynamaması gerektiğini
c) Kazanan ve kaybedenlerin sürakli değişebileceğini

7 – kişisel bakımımızı yaparken neler kullanırız?
a) defter, silgi, kalem, kitap
b) su, sabun, diş macunu, şampuan
c) oyun hamuru, yapıştırıcı , elişi kağıdı

8 – Hangisi 23 Nisan’ın bayram olma nedenlerindendir?
a) Atatürk o tarihte cumhuriyeti kurmuştur.
b) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan etmesi

9 – Aşağıdakilerden hangisi milli bayramımız değildir?
a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
b) 30 Ağustos Zafer bayramı
c) Kurban Bayramı

10 – Biliçli tüketici hangisini yapar?
a) İhtiyacı olmadığı halde alışveriş yapar.
b) Parasının miktarına göre gerekli alışverişi yapar.
c) Parası olduğu için canının her istediğini alır.

11 – Aşağıdakilerden hangisi teknolojik eğitim araçlarından değildir?
a) bilgisayar   b ) kitaplık   c) projeksiyon makinesı

12 – Trafik kuralları niçin konulmuştur?
a) Güzel göründükleri için
b) düzeni sağlamak, kazaları önlemek için
c) trafik polisleri için

13 – Yeterli ve dengeli beslenmek nedir)
a) doğal yiyeceklerden zamanında ve bol tüketmeliyiz
b) abur cubur yemeyi alışkanlık edinmek
c) kola olmadan yemek yememek

14 – Verilenlerden hangisi bir evde mutlaka olmalıdır?
a) balkon b) mutfak c) tuvalet

15 - Adres bilgilerinde hangisi bulunmaz?
a) oturduğumuz mahallenin ismi
b) evimizin yönü
c) oturduğumuz sokağın adı


16– Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sınıfımızdaki öğrencilerin başarı düzeyleri aynıdır.
b) Sınıfımızda öğrencilerin başarılı oldukları dersler farklıdır.
c) Sınıfımızdaki öğrenciler farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

17 En büyük ve en vazgeçilmez iletişim aracı hangisidir?
a) telefon b) dil c) mektup

18– İnsan evdeki kaynaklardan tasarruf ederken ne yapmalıdır?
a) Kaynakları ihtiyaca göre kullanmalıdır.
b) Kaynakları hiç kullanmamalıdır.
c) Kaynakları gerekli gereksiz sürekli kullanmalıdır.

19–Atatürk yaptığı yeniliklerle ulusumuzu nereye getirmeye çalışmıştır?
a) bugünkü düzeyine
b) dünkü düzeyine
c) çağdaş uygarlık düzeyine

20 –Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değişim süreklidir.
b) Her şey zaman içinde değişir.
c) Bazı şeyler asla değişmez.

21 – Hangisi insanların fiziksel farklılıklarındandır?
a) boy – saç – göz rengi
b ) sevilen yemekler
c) dinlenen müzikler

22 –Atatürk, Samsun'a ne zaman çıktı?
a) 29 Ekim 1923.
b) 23 Nisan 1920.
c) 19 Mayıs 1919.

23 – Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi yeşil bir çevre için çalışmaktadır?
a) TEMA b) UNESCO c) UNICEF

24 – En kalıcı öğrenme şekli hangisidir?
a) Dinleyerek
b) anlatarak
c) yaparak, yaşayarak

25 -1. Dünya Savaşı hangi antlaşma ile sona erdi?
a) Ankara Antlaşması
b) Lozan Antlaşması
c) Mondros Ateşkes Antlaşması

26 – TBMM si hangi tarihte açıldı?
a) 23 Nisan 1920
b) 23 Nisan 1923
c) 23 Nisan 1919

27 - İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edildi?
a) 19 mayıs 1919 da
b) 29 Ekim 1923 te
c) 12 Mart 1921 de

28 – Bayrak bir ülkede neyin sembolüdür?
a) Ülkenin sınırlarının
b) Özgürlük ve bağımsızlığının
c) o ülkenin adının

29 –Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir.
a) Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi
b) Her okula bilgisayar kampanyası
c) Ölçü ve tartı aletlerinde yenilik

30 – Bütçe neye denir?
a) Bir ailedeki bütün harcamalara
b) Bir ailedeki bütün gelirlere
c) Bir ailenin bütün gelir ve giderlerine
 
 

CEVAPLAR

HAYAT BİLGİSİ
1A  2A 3C   4C   5C   6C   7B  8C   9C   10B   11B   12B   13A    14B  15B   16A   17B   18A   19C  20B     21A   22C  23A   24C   25C   26A  27C   28B   29B  30C

  EĞİTİM  -  ÖĞRETİM
 KONU ANLATIMLARI
 İNGİLİZCE  TESTLER
 YAZILI SORULARI 4-8
 HİKAYE -MASALLAR
 ETKİNLİKLER  1 -  5
    
 TEOG SBS PYBS OKS
 SUNULAR VİDEOLAR
 ANİMASYONLAR
 SORU BANKASI  1-8
 MAT.SORU BANKASI
 OYUN, YARIŞMALAR
 DİLBİLGİSİ  -  İMLA
 ONLİNE TESTLER
 TÜM   DÖKÜMANLAR
 MATE. VİDEO  SUNU
    
 KOMİK BİLMECELER
 KIZILCASÖĞÜT İÖO
 ÖĞRENCİLERİM KİO
 SINIFIM - OYUNLAR
 4  İŞLEM  SUNULARI
 BAYRAM    ŞİİRLERİ
 SİTE HTML KODLARI
 OKULŞARKISÖZLERİ
  LİNKLER
........
SİTENE EKLEEğitim Siteleri
CANLI RADYO DİNLE
TESTİMİZ.COM
.
YUKSEL UGURLUOGLU
..
    SİTE İSTATİSTİKLERİ    
Üye 5.019Max.Çevrimiçi 115
     Son Üye Gündüz Aktürk
     ÇOĞUL ZİYARETÇİ SAYISI
Sayaç

Reklam
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.99026.0142
Euro6.82196.8493